Tiens ir Jūs

Šiame skyriuje rasite atsakymus į klausimus, kokias nepaprastas galimybes Jums gali suteikti sprendimas bendradarbiauti su Tiens, kaip tai gali padėti padidinti savo pajamas ar pradėti savo verslą.

Partnerystės su Tiens privalumai:

 • mažos investicijos;
 • nėra rizikos;
 • nereikalauja išankstinės patirties ir aukštojo išsilavinimo;
 • nėra amžiaus, lyties (taip pat rasinių, religinių ir pan.) apribojimų;
 • verslu galite užsiimti biure ar namuose, bet kurioje Jums patogioje vietoje;
 • Jūs patys nusprendžiate, kiek laiko skirsite verslui (laisvalaikiu, dalį darbo dienos ar profesionaliai);
 • sponsorius (asmuo, atvedęs Jus į šią kompaniją), taip pat aukštesnių pakopų sponsoriai, kurie visada pasiruošę Jums padėti ir patarti;
 • išskirtinė palaikymo ir pagalbos sistema, apmokymai, padedantys karjeros kompanijoje augimui;
 • pripažinimas, apdovanojimai ir kelionės;
 • galimybė vystyti verslą ne tik savo šalyje, bet ir daugiau negu 190 skirtingų pasaulio šalių ir regionų (šis skaičius nuolatos didėja);
 • bendradarbiavimas su Tiens ir naudojimasis kompanijos pagalba ir resursais gali ne tik padidinti Jūsų pajamas, bet ir sukurti pastovių pajamų šaltinį bei suteikti finansinę nepriklausomybę.

Tiens Kompensavimo planas

Tiens sukūrė išskirtinį ir neprilygstamą Kompensavimo planą, kokio negali pasiūlyti nei viena kita tinklinio marketingo principais veiklą vystanti kompanija.

Paaiškinimai

PV - Point Volume (balų kiekis): pagrindinis produkcijos kainos ir atlyginimo, bei distributoriaus kvalifikacijos apskaičiavimo vienetas. Kiekvienoje konkrečioje teritorijoje PV priskiriamas vietiniam piniginiam vienetui su atitinkamu koeficientu.

AA - asmeninė apyvarta: visų distributoriaus asmeninių pirkimų per einamąjį mėnesį suma (skaičiuojama PV vienetais).

AKA - asmeninė kaupiamoji apyvarta: distributoriaus AA suma už visus mėnesius nuo pat sutarties pasirašymo.

TA - tiesioginė apyvarta: susideda iš dviejų dalių:
I - tai distributoriaus tiesioginės sponsorystės distributorių AKA iki 300PV imtinai;
II
- tai paties distributoriaus AA nuo to momento, kai jo AKA viršija 300 PV.

Netiesioginė apyvarta: susideda iš dviejų dalių:
I - visų distributoriaus tiesioginės sponsorystės distributorių AA (nuo to laiko kai jų AKA viršija 300 PV) suma;
II - visų distributoriaus netiesioginės sponsorystės distributorių AA suma.

TA - tinklo apyvarta: viso distributoriaus tinklo pirkimų per einamąjį mėnesį suma.

TKA - tinklo kaupiamoji apyvarta: visų distributoriaus tinklo distributorių, įskaitant ir jį patį, pirkimų suma už visus mėnesius nuo jo sutarties pasirašymo momento.

GA - grupinė apyvarta: apyvarta, apskaičiuojama iš distributoriaus TA atėmus distributorių su ta pačia ar aukštesne kvalifikacijos pakopa TA sumą.

Tiesioginė premija - komisiniai, apskaičiuojami nuo tiesioginės apyvartos.

Netiesioginė premija - komisiniai, apskaičiuojami nuo netiesioginės apyvartos.

Lyderio premija - premija, apskaičiuojama nuo tos pačios kvalifikacijos pakopos distributorių grupinės apyvartos.

Garbės premija: premijų, kurias gauna distributoriai, turintys Garbės vardą, suma.

Nusipelniusio distributoriaus garbės premija: premija, kurią gauna distributoriai, kuriems suteiktas Nusipelniusio distributoriaus vardas.

Sponsorius: asmuo, esantis Tiens distributoriumi, kuris rekomenduoja kitus asmenis įsijungimui į verslą su Tiens. Jūsų sponsorius - tai distributorius, kuriam rekomenduojant Jūs pasirašėte sutartį. Jūs esate sponsorius tų asmenų, kurie Jūsų rekomendacijos pagrindu pasirašė sutartį, atžvilgiu.

Tiesioginės sponsorystės distributoriai: visi asmenys, kuriuos tiesiogiai rekomendavo pats distributorius.

Netiesioginės sponsorystės distributoriai: visi Jūsų tinklo asmenys, kuriuos rekomendavote ne Jūs, bet Jūsų distributoriai.

Tinklo šaka: distributorių grupė, sudaryta remiantis Jūsų tiesioginės sponsorystės distributoriaus rekomendacijomis, įskaitant jį patį.

Jūsų tinklas: visų Jūsų šakų grupė, kartu su Jumis pačiu.

Tos pačios pakopos (kvalifikacijos) distributorius: Jūsų tinklo distributorius, esantis toje pačioje kvalifikacijos pakopoje, kaip ir Jūs.

Aktyvi tinklo šaka: tinklo šaka, kurios TA per einamąjį mėnesį yra ne mažesnė už 2000 PV.

Pagrindiniai kvalifikacijos ir karjeros principai

 • Visi kompanijos distributoriai turi teisę gauti pelną iš mažmeninių ir didmeninių Tiens produkcijos pardavimų, taip pat rekomenduoti kitus asmenis kompanijai.
 • Kiekvienas distributorius turi teisę į karjeros augimą atitinkamai kvalifikacijos pakopų sistemai.
 • Kiekviena sekanti kvalifikacijos pakopa distributoriui suteikiama po to, kai jis įvykdo tą pakopą atitinkančius reikalavimus.
 • Vieną kartą distributoriaus pasiekta kvalifikacijos pakopa negali būti atšaukta ar pažeminta.

Suminį mėnesinį distributoriaus atlyginimą gali sudaryti šios dalys:

 • 25% atlyginimas nuo mažmeninės apyvartos;
 • 20-43% tiesioginė premija (už asmeninę apyvartą);
 • 4-43% netiesioginė premija (už komandos kūrimą ir jos apyvartą);
 • 1-5% lyderio premija už vadovavimą komandai (už tos pačios kvalifikacijos distributorių ir jų komandų apyvartą);
 • Garbės vardo premija.

Visos atlyginimo rūšys apskaičiuojamos procentiškai nuo atitinkamos apyvartos rūšies. Kiekvienos rūšies atlyginimo dydis priklauso nuo distributoriaus kvalifikacijos pakopos.

Kvalifikacijos pakopos

1 žvaigždė

Sąlygos: kompanijos distributoriumi gali tapti bet kuris pilietis, kuris rekomendavus oficialiam kompanijos distributoriui sudarė sutartį su Tiens ir gavo kompanijos patvirtinimą bei distributoriaus kortelę su identifikaciniu numeriu.


2 žvaigždės

Sąlygos: distributorius su 1 žvaigžde perka kompanijos produkcijos už 100 PV ir tą patį mėnesį tampa distributoriumi su 2 žvaigždėmis.


3 žvaigždės

Sąlygos:

 • I būdas: distributorius su 1 žvaigžde perka kompanijos produkcijos už ne mažiau kaip 300 PV ir tą patį mėnesį tampa distributoriumi su 3 žvaigždėmis.
 • II būdas: distributorius su 2 žvaigždėmis sukaupia produkcijos pirkimų už ne mažiau kaip 300 PV ir tą patį mėnesį tampa distributoriumi su 3 žvaigždėmis.

4 žvaigždės

Sąlygos:

 • I būdas: distributoriui su 3 žvaigždėmis, kurio tinkle bent 3 šakose yra distributoriai su 3 žvaigždėmis, ir kaupiamoji tinklo apyvarta pasiekia 1500 PV, tą patį mėnesį suteikiama 4 žvaigždžių kvalifikacija.
 • II būdas: distributoriui su 3 žvaigždėmis, kurio tinkle bent 2 šakose yra distributoriai su 3 žvaigždėmis, ir kaupiamoji tinklo apyvarta pasiekia 3000 PV, tą patį mėnesį suteikiama 4 žvaigždžių kvalifikacija.
 • III būdas: distributorius perka kompanijos produkcijos už nemažiau kaip 1200 PV (arba jo asmeninė apyvarta pasiekia 1200 PV) ir tą patį mėnesį tampa distributoriumi su 4 žvaigždėmis.

5 žvaigždės

Sąlygos:

 • I būdas: distributoriui su 3 (arba daugiau) žvaigždėmis, kurio tinkle bent 3 šakose yra distributoriai su 4 žvaigždėmis, ir kaupiamoji tinklo apyvarta pasiekia 6000 PV, tą patį mėnesį suteikiama 5 žvaigždžių kvalifikacija.
 • II būdas: distributoriui su 3 (arba daugiau) žvaigždėmis, kurio tinkle bent 2 šakose yra distributoriai su 4 žvaigždėmis, ir kaupiamoji tinklo apyvarta pasiekia 12000 PV, tą patį mėnesį suteikiama 5 žvaigždžių kvalifikacija.

6 žvaigždės

Sąlygos:

 • I būdas: distributoriui su 3 (arba daugiau) žvaigždėmis, kurio tinkle bent 3 šakose yra distributoriai su 5 žvaigždėmis, ir kaupiamoji tinklo apyvarta pasiekia 25000 PV, tą patį mėnesį suteikiama 6 žvaigždžių kvalifikacija.
 • II būdas: distributoriui su 3 (arba daugiau) žvaigždėmis, kurio tinkle bent 2 šakose yra distributoriai su 5 žvaigždėmis, ir kaupiamoji tinklo apyvarta pasiekia 50000 PV, tą patį mėnesį suteikiama 6 žvaigždžių kvalifikacija.

7 žvaigždės

Sąlygos:

 • I būdas: distributoriui su 3 (arba daugiau) žvaigždėmis, kurio tinkle bent 3 šakose yra distributoriai su 6 žvaigždėmis, ir kaupiamoji tinklo apyvarta pasiekia 100000 PV, kitą mėnesį suteikiama 7 žvaigždžių kvalifikacija.
 • II būdas: distributoriui su 3 (arba daugiau) žvaigždėmis, kurio tinkle bent 2 šakose yra distributoriai su 6 žvaigždėmis, ir kaupiamoji tinklo apyvarta pasiekia 200000 PV, kitą mėnesį suteikiama 7 žvaigždžių kvalifikacija.
 • III būdas: distributoriui su 3 (arba daugiau) žvaigždėmis, kurio tinkle bent 2 šakose yra distributoriai su 6 žvaigždėmis ir bent 4 šakose yra distributoriai su 5 žvaigždėmis, bei kaupiamoji tinklo apyvarta pasiekia 100000 PV, kitą mėnesį suteikiama 7 žvaigždžių kvalifikacija.
 • III būdas: distributoriui su 3 (arba daugiau) žvaigždėmis, kurio tinkle bent 1 šakoje yra distributorius su 6 žvaigždėmis ir bent 6 šakose yra distributoriai su 5 žvaigždėmis, bei kaupiamoji tinklo apyvarta pasiekia 100000 PV, kitą mėnesį suteikiama 7 žvaigždžių kvalifikacija.

8 žvaigždės

Sąlygos:

 • I būdas: distributoriui su 3 (arba daugiau) žvaigždėmis, kurio tinkle bent 3 šakose yra distributoriai su 7 žvaigždėmis, ir kaupiamoji tinklo apyvarta pasiekia 400000 PV, kitą mėnesį suteikiama 8 žvaigždžių kvalifikacija.
 • II būdas: distributoriui su 3 (arba daugiau) žvaigždėmis, kurio tinkle bent 2 šakose yra distributoriai su 7 žvaigždėmis, ir kaupiamoji tinklo apyvarta pasiekia 800000 PV, kitą mėnesį suteikiama 8 žvaigždžių kvalifikacija.
 • III būdas: distributoriui su 3 (arba daugiau) žvaigždėmis, kurio tinkle bent 2 šakose yra distributoriai su 7 žvaigždėmis ir bent 4 šakose yra distributoriai su 6 žvaigždėmis, bei kaupiamoji tinklo apyvarta pasiekia 400000 PV, kitą mėnesį suteikiama 8 žvaigždžių kvalifikacija.
 • III būdas: distributoriui su 3 (arba daugiau) žvaigždėmis, kurio tinkle bent 1 šakoje yra distributorius su 7 žvaigždėmis ir bent 6 šakose yra distributoriai su 6 žvaigždėmis, bei kaupiamoji tinklo apyvarta pasiekia 400000 PV, kitą mėnesį suteikiama 8 žvaigždžių kvalifikacija.

Lyderio premijos

Lyderio premija mokama pasiekus penkių žvaigždžių pakopą ir yra apskaičiuojama nuo Jūsų tinkle esančių tos pačios kvalifikacijos distributorių tinklo apyvartų. Gylis, iki kurio išmokama lyderio premija apskaičiuojamas pagal formulę N + 1, kur N - aktyvių šakų Jūsų tinkle skaičius.

  Kvalifikacijos pakopa
Karta 5 žvaigždės 6 žvaigždės 7 žvaigždės 8 žvaigždės
1 gylis 1% 1% 1% 2%
2 gylis - 0,5% 0,5% 1%
3 gylis - 0,5% 0,5% 0,5%
4 gylis - - 0,5% 0,5%
5 gylis - - 0,5% 0,3%
6 gylis - - - 0,3%
7 gylis - - - 0,2%
8 gylis - - - 0,2%
Išmokėjimo sąlyga Grupinė mėnesio apyvarta
nemažesnė už
600 PV
Grupinė mėnesio apyvarta
nemažesnė už
1000 PV
Grupinė mėnesio apyvarta
nemažesnė už
2000 PV
Grupinė mėnesio apyvarta
nemažesnė už
3000 PV

Garbės vardai ir garbės premijos

Kiekvienam distributoriui, pasiekusiam aukščiausią - 8 žvaigždžių kvalifikacijos pakopą ir toliau plečiančiam savo tinklą, gali būti suteiktas Garbės vardas ir teisė į Garbės premijos dalį bei specialias kompanijos dovanas. Garbės premija sudaro 5% nuo bendros pasaulinės Tiens kompanijos apyvartos ir yra padalinama dalimis atitinkamai kiekvienam Garbės vardui bei padalinama tą vardą turintiems distributoriams tokiu būdu:

Garbės vardas Padalinama
Garbės
 Premijos
dalis
Sąlygos Dovana
Bronzinis liūtas 20% 2 tinklo šakos turi po vieną distributorių su
8 žvaigždėmis. Grupinė apyvarta ne mažesnė už 3000 PV
Turistinė kelionė
Sidabrinis liūtas 15% 3 tinklo šakos turi po vieną distributorių su
8 žvaigždėmis
. Grupinė apyvarta ne mažesnė už 2000 PV
Prabangus automobilis
Auksinis liūtas 10% 4 tinklo šakos turi po vieną distributorių su
8 žvaigždėmis. Grupinė apyvarta ne mažesnė už 1000 PV
Jachta
Auksinis liūtas su viena žvaigžde 10% 5 tinklo šakos turi po vieną distributorių su
8 žvaigždėmis
. Grupinė apyvarta ne mažesnė už 3000 PV
 
Auksinis liūtas su dvejomis žvaigždėmis 10% 6 tinklo šakos turi po vieną distributorių su
8 žvaigždėmis. Grupinė apyvarta ne mažesnė už 3000 PV
 
Auksinis liūtas su trimis žvaigždėmis 10% 7 tinklo šakos turi po vieną distributorių su
8 žvaigždėmis
. Grupinė apyvarta ne mažesnė už 3000 PV
 
Auksinis liūtas su keturiomis žvaigždėmis 10% 8 tinklo šakos turi po vieną distributorių su
8 žvaigždėmis
. Grupinė apyvarta ne mažesnė už 3000 PV
 
Auksinis liūtas su penkiomis žvaigždėmis 10% 10 tinklo šakų turi po vieną distributorių su
8 žvaigždėmis
. Grupinė apyvarta ne mažesnė už 3000 PV
 
Tarybos garbės narys 5% 4 tinklo šakos turi po vieną distributorių, kuriam suteiktas Auksinio liūto Garbės vardas ir kiekvieno iš jų tinklo apyvarta yra ne mažesnė už 120 000PV Nekilnojamas turtas - vila